6.300 ден

  • Низок излив
  • Инсталација со една дупка
  • Прилагодлив ограничувач на брзината на проток
  • Вртлива површина 140°
  • Флексибилни црева
  • Систем за брза инсталација
Производител

Back to Top