21.750 ден

  • Висок излив
  • Инсталација со една дупка
  • Прилагодлив ограничувач на брзината на проток
  • Вртлива површина 360 °
  • Флексибилни црева
  • Систем за брза инсталација
Производител

Back to Top