Sku: 115.051.21.1

Модул Geberit DuoFresh со рачно активирање и рамка за
влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh, за вградливо
казанче sigma 12 см ( сјаен хром )


За директно прочистување на воздухот од WC-школката. За
вградливи казанчиња Geberit Sigma 12 см, произведени од
2008. За вметнување влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh,
која лесно се поставува без алат. За монтажа во комбинација со
копчиња за активирање Geberit: Sigma01, Sigma10, Sigma20,
Sigma21, Sigma30, Sigma50. Единицата за прочистување на
воздух е интегрирана во вградливото казанче. Можност за
активирање на прочистување на воздух со мобилната
апликација Geberit Home App. Неутрализација на непријатни
мириси со помош на филтер со керамичко саќе што може да се
замени без алат. Активирање преку однапред предвиден
прекинувач.
Модулот DuoFresh е составен од:
• монтажна рамка со подвижен механизам
• уред за извлекување воздух со радијален вентилатор
• конектор за кабел со приклучок
• носач за влошка за дезинфекција Geberit DuoFresh
• фиоки со филтер и држач за влошка за дезинфекција Geberit
DuoFresh
• заштита од влага за празна цевка

Back to Top