ДБД Комерц ДООЕЛ со години сoработува со
реномирни компании, во Македонија за што говори и долгата листа на референции
кои ги има во своето портфолио.

Станбен комплекс ‘’Соравија Ресорт’’ – Скопје
Трговски центар ‘’Capitol Mall’’ – Скопје
Станбен објект ‘’City Tower’’ – Скопје
Станбен објект ‘’Адора Инжинеринг’’ – Скопје
Станбен деловен објект ‘’Гарден ИН’’ – Скопје
Станбен објект ‘’Евгенија План’’ – Куманово
Станбен објект ‘’Козјак’’ – Куманово
Станбен објект ‘’Twins Petrol’’ – Куманово
Станбен деловен објект ‘’Атлантис ‘’Инвест’’ – Велес
Станбен деловен објект ‘’Крмзов МР’’ – Струмица
Станбен деловен објект ‘’Сара Јавор Инжинеринг ’’ –Струмица
Станбен објект ‘’Македонија’’ – Прилеп
Деловен објект  ‘’ДелуксАкватик’’ –Скопје
Бензинска пумпа ‘’Пин Петрол’’ – Куманово
Бензински пумпи ‘’Јавор Транс’’ – Велес, Неготино и Гевгелија.
Хотел ‘’Дипломат’’ – Охрид
Апартмани Вила ‘’Јован’’ – Охрид
Ресторан ‘’Wedding House’’ – Скопје
Ресторан ‘’Визиана’’ – Куманово
Ресторан “Caruso” – Куманово
Ресторан  ‘’Бастион’’ –Куманово
Ресторан ‘’Аркус’’ – Куманово
Lounge bar  ‘’Brooklyn’’ – Куманово
Lounge bar ‘’The Yard’’ –  Куманово
Кафеана ‘’Нецко’’ – Штип

И уште многу други јавни, деловни и стамбени објекти, ширум државата.

Back to Top